by mmitic86

USLOVI KORIŠĆENJA

Dobrodošli i hvala što ste posetili Ajvar.com
Vaš pristup i korišćenje ovog internet sajta (u daljem tekstu: sajt) podleže sledećim uslovima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Pristupom i korišćenjem sajta, prihvatate bez ograničenja, ove uslove korišćenja.

1. SADRŽAJ

AUTORSKA PRAVA I DELJENJE SADRŽAJA

Sajt i svi tekstovi, logotipi, grafika, slike, video, audio i ostali materijali na ovom sajtu (u daljem tekstu: Sadržaj), su autorsko pravo ili vlasništvo Foodland d.o.o. ili su na sajt postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava. Korišćenje Sadržaja, osim na način opisan u ovim uslovima korišćenja, bez pisane dozvole vlasnika Sadržaja je strogo zabranjeno.
Korisnik sajta nije ovlašćen da Sadržaj koristi u bilo koje druge svrhe osim lične odnosno privatne. Korišćenje, kopiranje ili predstavljanje sajta i Sadržaja (u celini ili delimično) u bilo koju drugu svrhu odnosno namenu nije dozvoljeno. Izuzetak je deljeje Sadržaja na društvenim mrežama, kada je to na sajtu omogućeno. Odobrenje za svako drugo kopiranje ili korišćenje Sadržaja na drugi način mora biti dato u svakom konkretnom slučaju. Zahteve za ovlašćenja možete poslati na: [email protected] 
Takođe, ukoliko želite da na svom sajtu koristite link koji bi vodio do našeg sajta, molbu za ovlašćenje možete poslati na: [email protected] 

INTERAKTIVNOST SAJTA

Na sajtu je predviđen prostor namenjen za korisničke aktivnosti pomoću kojih je omogućeno da se sadržaji na sajtu komentarišu i/ili ocenjuju. U slučaju da koristite ove mogućnosti sajta, garantujete da ste za to korišćenje isključivo odgovorni. Upozoravamo Vas da komentari korisnika ne smeju kršiti važeće zakone, moralne standarde i prava drugih. Pre objave na sajtu, svaki Korisnički komentar koji postavite radi objave biće prethodno administriran. Sajt zadržava pravo da ne objavi postavljeni Korisnički komentar ili da ga naknadno ukloni ukoliko je protivan ovim uslovima korišćenja, kao i onaj komentar za koji oceni da je neprimerenog sadržaja. Administrator sajta je dužan da u roku od 24h od postavljanja komentara, isti pregleda i odobri ili ne odobri. Takođe, u istom roku (24h) je dužan i da odgovori na pitanja korisnika.

Postavljanjem komentara, ocene ili preduzimanjem druge korisničke aktivnosti, pristajete i saglašavate se da je preduzeta korisnička aktivnost doborovljna, da sajt ima pravo da u okviru svoje internet stranice prikazuje svaki postavljeni i drugi sadržaj naveden u ovim Opštim uslovima, te da po tom osnovu nije dužan da isplaćuje bilo kakvu naknadu ili obeštećenje, da svaki postavljeni ili prikazani sadržaj može biti predmet slobodne ocene drugih korisnika, da može biti komentarisan, kao i da svi posetioci i korisnici sajta kojima je ovakav sadržaj dostupan odnosno vidljiv, isti mogu koristiti u svrhe u koje se postavlja, bez ikakvih vremenskih, teritorijalnih ili drugih ograničenja ili obaveze da po tom osnovu plaćaju naknadu ili obeštećenje.

LINKOVI TREĆIH LICA

Sajt može sadržati linkove drugih internet sajtova čiji vlasnik ili korisnik nije Ajvar.com. Takvi linkovi su obezbeđeni kako bi korisnicima pružili što više informacija. Ajvar.com ne kontroliše i nije odgovoran za rad, sadržaj, politiku privatnosti ili bezbednost ovih sajtova, kao ni proizvode ili usluge dostupne na ovim internet sajtovima. Ako uspostavite vezu sa takvim internet sajtovima preko linka na našem sajtu, to činite na sopstvenu odgovornost.

IZUZEĆE ODGOVORNOSTI

Trudimo se da ispunimo sve uslove za ugodno i bezbedno korišćenje sajta, ali dužni smo da naglasimo da sajt koristite na sopstvenu odgovornost. Ukoliko do takve štete dođe, Ajvar.com nije odgovoran za materijalnu ili nematerijalnu štetu, direktnu ili indirektnu koja nastane iz korišćenja ili je u nekoj vezi sa korišćenjem sajta ili njegovog Sadržaja.
Recepti i saveti koje objavljujemo na sajtu su samo indikativne prirode i ne predstavljaju metode koji se mogu koristiti u svrhu medicinskog ili kliničkog lečenja. Sajt ne garantuje potpuno zadovoljstvo receptima i savetima odnosno rezultatima koji dobijate prilikom upotrebe ili primene i ne preuzima odgovornost za njihovo korišćenje odnosno rezultat.

Sadržaj sajta može sadržati netačne podatke ili štamparske greške. Promene na sajtu mogu se napraviti periodično u bilo kom trenutku i bez obaveštenja. Svi uočeni propusti ili nepravilnosti u vezi sa funkcionisanjem sajta mogu se adresirati na: [email protected] 

2. LIČNI PODACI I POLITIKA PRIVATNOSTI

Ajvar.com čuva privatnost i štiti lične podatke svih posetilaca sajta. Molimo vas da pažljivo pročitate Politiku privatnosti koja sledi kako biste razumeli kako koristimo i štitimo informacije koje nam pružate.

INFORMACIJE KOJE DOBIJAMO OD VAS I UPOTREBA

Sajt Ajvar.com možete posetiti bez otkrivanja bilo kakve lične informacije o sebi. Ipak, obaveštavamo Vas da sajt koristi Google analytics alate, koji koriste podatke o Vama, kao što su IP adresa, jezik kojim se služite, rezolucija ekrana kojim pristupate sajtu… Ove alate koristimo da bismo izmerili frekvenciju posećivanja našeg sajta i unapredili njegov sadržaj.
Na pojedinim delovima ovog sajta tražimo lične informacije o Vama kako bismo Vam omogućili ostvarivanje određenih prava, kao što je prijava na newsletter. Informacije koje dobijemo od Vas mogu uključivati Vaše ime, prezime, zemlju, datum rođenja i e-mail adresu.
U slučaju kada od Vas zatražimo druge lične informacije, tražićemo Vaš pristanak (npr. upotrebom online formulara ili putem e-maila), obavestiti Vas o procesu prikupljanja informacija i o tome kako ćemo ih upotrebiti. Informacije koje nam Vi date ili do kojih dođemo putem ovog sajta, koristićemo isključivo za odgovaranje na Vaša pitanja i/ili za pružanje i poboljšanje naših usluga. U slučaju da se predomislite i ne želite da Vas kontaktiramo u budućnosti, molimo Vas da nas o tome obavestite na mail: [email protected] .
Svrha prikupljanja podataka je:
·        Slanje newsletter
·        Slanje e kuvara
·        Slanje ankete
·        Informisanje o proizvodima, ponudama i programima putem elektronske pošte.

Način prikupljanja i čuvanja podataka je elektronski.

Ukoliko želite da prestanete da dobijate newsletter, u svakom mailu na dnu forme postoji jasno označen link za odjavu.

PRISTANAK NA KORIŠĆENJE LIČNIH PODATAKA

Pristanak na korišćenje ličnih podataka je dobrovoljan i dajete ga ostavljanjem ličnih podataka na sajtu. Davanjem pristanka na korišćenje ličnih podataka dajete saglasnost da se označeni podaci koriste, obrađuju, prenose i pohranjuju od strane vlasnika sajta odnosno drugog društva angažovanog od strane vlasnika sajta u gore navedenu svrhu, bez potrebe da se sa svakom takvom radnjom preduzetog korišćenja obaveštavate. Pristanak podrazumeva i pristanak na sve naknade izmene načina korišćenja ličnih podataka ukoliko su posledica naknadnih izmena zakonskih propisa.

OTKRIVANJE INFORMACIJA

Lične podatke koje sajt prikupi tretiraće u skladu sa Zakon o zaštiti podataka o ličnosti i usvojenom politikom zaštite ličnih podataka i oni neće biti dostupni drugim registrovanim korisnicima.
Informacijama koje nam date mogu pristupiti naši saradnici, državni organi, naši pravni sledbenici i lica koja angažujemo da obrađuju podatke u naše ime u svrhe navedene u opštim uslovima ili druge svrhe za koje ste Vi dali odobrenje. Takođe, možemo preneti informacije o upotrebi našeg sajta trećim licima ali to neće uključivati informacije na osnovu kojih Vi možete biti identifikovani. Osim ako to zakon ne nalaže, nećemo ni na koji način učiniti dostupnim niti distribuirati lične informacije koje nam pružite, bez vašeg prethodnog odobrenja.

MALOLETNI KORISNICI

Ukoliko ste maloletni, neophodno je da dobijete dozvolu svojih roditelja ili staratelja pre nego što nam date informacije o sebi. Maloletnim korisnicima koji nemaju ovakvo odobrenje nije dozvoljeno davanje lične informacije.

DRUGI INTERNET SAJTOVI

Naš internet sajt može sadržati linkove za druge internet sajtove koji nisu pod našom kontrolom i koji ne podležu ovoj Politici privatnosti. Ukoliko pristupite drugim internet sajtovima koristeći date linkove, operateri ovih internet sajtova mogu tražiti informacije od vas koje će koristiti u skladu sa svojim politikama zaštite privatnosti, koje se mogu razlikovati od naše.

3. IZMENA USLOVA KORIŠĆENJA

Zadržavamo pravo da u svakom trenutku izmenimo uslove korišćenja tako što ćemo ažurirati ovaj tekst. Korisnici će automatski biti obavezani novim uslovima korišćenja sadržanim u izmenama, te bi iz tog razloga trebalo da periodično posetite ovu stranicu radi upoznavanja sa trenutno važećim uslovima korišćenja.