Pogoji koriščenja

by mmitic86

POGOJI KORIŠČENJA

Dobrodošli in hvala za obisk na  Ajvar.com
Za dostop in uporabo teh spletnih strani  (v nadaljnjem besedilu:  spletne strani) veljajo naslednji pogoji  uporabe in veljavni predpisi, ki urejajo to področje. Z dostopom in uporabo spletne strani sprejemate pogoje uporabe brez izjeme. 

VSEBINE

AVTORSKE PRAVICE IN SKUPNA RABA VSEBIN

Spletne strani  in vsa besedila, logotipi, grafike, fotografije, video in avdio posnetki in druge vrste materiala na tej spletni strani (v nadaljnjem besedilu: Vsebine) so avtorske pravice ali lastništvo Foodland d.o.o ali so objavljeni na spletni strani z dovoljenjem lastnika ali pooblaščenega imetnika. Uporaba Vsebin, razen  na načine, ki so navedeni v teh pogojih, so  brez pisnega dovoljenja lastnika vsebin strogo prepovedane.

Uporabnik teh spletnih  straneh ni pooblaščen za uporabo vsebin za kakršen koli namen,  razen za osebni, tj. zasebni namen. Uporaba, kopiranje ali prikaz te spletne strani in njegene Vsebine (v celoti ali delno) za vse druge namene in/ali cilje ni dovoljeno. Delitev Vsebine na socialnih medijev, ko je to možno, je izjema. V vsakem posameznem primeru je treba pridobiti odobritev za kopiranje ali uporabo Vsebine. Zahteve za dovoljenje  pošljite na naslov: [email protected]

Če želite vključiti na vaši spletni strani povezavo na našo spletno stran vlogo za izdajo dovoljenja lahko pošljete na naslov: [email protected]

INTERAKTIVNOST SPLETNE STRANI

Prostor na spletni strani je namenjen uporabniški dejavnosti, ki omogoča, da  se Vsebine komentirajo in/ali ocenjujejo. V primeru, da to funkcijo uporabljate, jamčite, da ste sami odgovorni za to uporabo. Opozarjamo vas, da komentarji uporabnikov ne smejo kršiti veljavne zakonodaje, moralnih standardov in pravic drugih. Pred objavo na spletni strani bo vsak uporabniški komentar predhodno pregledan. Spletna stran si pridržuje pravico ne objaviti komentarjev ali jih odstraniti, za  katere presodi, da so v nasprotju s pogoji uporabe ali da niso primerni.  Upravljalec  spletne strani je dolžan pregledati in odobriti ali zavrniti komentar v 24 urah, ko je bil objavljen. Poleg tega v istem roku (24h) mora upravljalec odgovoriti na vprašanja uporabnikov.

Z objavo komentarja, oceno ali s sodelovanjem v kateri koli drugi vrsti aktivnosti dajete soglasje in se strinjate, da je aktivnost  prostovoljna, da ima  spletna  stran pravico, da na svoje spletne strani prikaže vsako prejeto in drugo Vsebino navedeno v splošnih pogojih, in da zato ni dolžna plačati kakršno koli škodo ali odškodnine, in da so vse prejete in prikazane Vsebine lahko predmet osebnega mnenja drugih uporabnikov, da so lahko komentirane s strani drugih obiskovalcev in da vsi obiskovalci kot tudi uporabniki teh spletnih straneh, ki so jim  takšne Vsebine so na voljo in/ali vidne, jih lahko uporabljajo  za namene, zaradi katerih so poslane, in sicer  brez časovnih, teritorijalnih ali drugih omejitvah ali obveznostih plačila odškodnine ali nadomestila zaradi teh razlogov.

POVEZAVE S TRETJIMI OSEBAMI

Spletna stran lahko vsebuje povezave do drugih spletnih strani, ki niso v lasti ali v uporabi Ajvar.com. Te povezave so na voljo, da se lahko uporabnikom zagotovi  čim več informacij.  Ajvar.com ne nadzoruje in ni odgovoren za delovanje, vsebine, politiko zasebnosti ali politiko varnosti  teh spletnih straneh,  tudi ne za izdelke ali storitve, ki so na voljo na teh spletnih straneh. S povezovanjem na teh straneh prek povezave z naše spletne strani prevzamete  polno odgovornost.

IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI

Prizadevamo si zagotoviti vse potrebne pogoje za prijetno in varno uporabo spletne strani, zato pa smo dolžni poudariti, da prevzemate polno odgovornost pri uporabi te spletne strani. V primeru škode Ajvar.com ni odgovoren za materialno ali nematerialno, neposredno ali posredno škodo, ki izhaja iz ali je v zvezi z uporabo tega spletnega mesta ali njegove Vsebine.

Recepti in nasveti, ki jih objavljamo na naši spletni strani, so zgolj okvirni in ne predstavljajo metode, ki se lahko uporabljajo za medicinsko ali klinično zdravljenje. Spletne strani  ne zagotavljajo popolnega zadovoljstva z recepti in nasveti in/ali rezultati, ki so doseženi z njihovo uporabo ter ne prevzema odgovornosti za njihovo uporabo in/ali za njihove rezultate.

Spletne strani lahko vsebujejo netočne podatke ali tipkarske napake. Spremembe spletnih straneh so možne v vsakem trenutku, brez predhodnega obvestila. Vse zaznane napake in nepravilnosti delovanja se lahko sporočijo na naslov: [email protected]

OSEBNI PODATKI  IN POLITIKA ZASEBNOSTI

Ajvar.com ščiti zasebnost in osebne podatke vseh obiskovalcev. V nadaljevanju skrbno preberite politiko zasebnosti,  da bi razumeli, kako informacije, ki jih imamo na voljo, uporabljamo in ščitimo.

INFORMACIJE, KI JIH OD VAS DOBIVAMO IN KAKO JIH UPORABLJAMO

Spletne strani Ajvar.com lahko obiščete brez razkritja osebnih podatkov o sebi. Vendar vas želimo obvestiti , da  spletno mesto uporablja Google analytics orodje, ki uporablja podatke o vas, kot so IP naslov, jezik, ki ga uporabljate,  ločljivost uporabljenega zaslona za dostop do spletne strani, itd. Ta orodja uporabljamo za merjenje pogostosti obiskov naše spletne strani in za izboljšanje njene Vsebine.

Na nekaterih delih spletnih strani prosimo za osebne podatke, da bi lahko uveljavljali določene pravice, kot so naročnina na newsletter. Informacije, ki nam jih posredujete, lahko vključujejo vaše ime, priimek, državo, rojstni datum in elektronski naslov.

V primeru, ko vas zaprosimo za druge  informacije, vas bomo zaprosili še za vašo privolitev (npr. v obliki spletnega obrazca ali preko e-pošte), obvestili vas bomo o procesu pridobivanja podatkov in načinu, kako bodo uporabljeni. Informacije, ki nam jih posredujete, ali informacije, ki jih dobimo prek te strani, se bodo uporabljale izključno za odgovore na vaša vprašanja in/ali za zagotavljanje in izboljšanje naših storitev.

Namen zbiranja osebnih podatkov:

  • Dostava novic newssssletter
  • Dostava E kuharja
  • Dostava anket
  • Informacije o izdelkih, ponudbah in programov preko e-pošte.

Osebni podatki se zbirajo in shranjujejo elektronsko.

V primeru, da si premislite in ne želite več, da bi vas kontaktirali, o tem nas obvestite na povezavi za odpoved na naslovu: [email protected]. V primeru da ne želite več prejemati novic newsletter,  obstaja za ta namen na dnu obrazca za elektronsko pošto povezava za odpoved.

SOGLASJE ZA UPORABO OSEBNIH PODATKOV

Soglasje za uporabo osebnih podatkov je prostovoljno in je podano s tem, ko ste dali osebne podatke na spletni strani. Dati soglasje za uporabo osebnih podatkov pomeni dati privolitev za uporabo, obdelavo, prenos in shranjevanje navedenih podatkov lastniku spletnega mesta ali drugem podjetju, ki ga lastnik najame za zgoraj navedene namene, in sicer brez obveznosti, da vas obveščajo. Privolitev vključuje tudi soglasje za vse poznejše spremembe načina uporabe  osebnih podatkov, če so posledica naknadne  spremembe pravnih predpisov.

RAZKRITJE PODATKOV

Osebni podatki, ki jih spletne strani dobijo, bodo obravnavani v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov in sprejeto politiko varstva osebnih podatkov in ne bodo na voljo drugim registriranim uporabnikom.

Do podatkov, ki ste nam jih dali, lahko dostopajo naši sodelavci,  državni organi, naši pravni nasledniki in osebe najete za obdelavo podatkov v našem imenu za namene iz splošnih pogojev ali za druge namene, za katere ste nam dali privolitev. Poleg tega lahko dajemo informacije o uporabi naše spletne strani tretjim osebam,  vendar to ne bo vključevalo podatkov, na podlagi katerih vas je mogoče identificirati. Brez vašega soglasja, razen, če to zahteva zakon, ne bomo omogočali kakršnega koli dostopa ali razpošiljanja  osebnih podatkov, ki ste nam jih posredovali.

MLADOLETNI UPORABNIKI

Če ste mladoletna oseba, preden nam posredujete informacije o sebi,  je potrebno, da pridobite dovoljenje staršev ali skrbnikov.  Mladoletne osebe,  ki nimajo takega dovoljenja, ne smejo dajati osebnih podatkov.

DRUGE SPLETNE STRANI

Naša spletna stran lahko vsebuje povezave do drugih spletnih strani, ki niso pod našim nadzorom in za katere ne velja naša politika zasebnosti. Če dostopate do drugih spletnih strani z uporabo navedene povezave, upravljavci te spletne strani lahko zahtevajo informacije o vas, ki se bodo uporabljale v skladu z njihovo politiko varstva zasebnosti, ki je lahko drugačna od naše.

SPREMEMBE POGOJEV UPORABE

Pridržujemo si pravico, da kadarkoli s posodobitvijo tega besedila spremenimo pogoje uporabe. Uporabniki bodo samodejno zavezani k novimi pogoji, zato morajo občasno obiskati spletne strani in se tako seznaniti z veljavnimi pogoji uporabe.